Zajęcia edukacyjne omawiające najistotniejsze kwestie związane ze świadomą decyzją na oddanie organów i tkanek do transplantacji.

Liczymy, że wiadomości wyniesione ze spotkania oraz dyskusja w czasie warsztatów pozwolą na określenie postawy wobec oddania narządów po śmierci.

Uczestnicy

Adresatem jest młodzież wchodząca w dorosłe życie, uczniowie klas II i III gimnazjum oraz licealiści.

Cele

 1. Przedstawienie informacji dających podstawy do świadomego wyboru: akceptacji lub sprzeciwu wobec bycia dawcą narządów.
 2. Zachęcenie do rozmowy  na ten  temat w gronie bliskich.

Zapraszamy osoby zainteresowane naukami przyrodniczymi oraz działaniami wolontaryjnymi.

W zależności od grupy wiekowej:

 • Harcerze starsi – prelekcja nt. oświadczenia woli, co oznacza, kiedy ma zastosowanie, czy jest potrzebne; gra interaktywna pokazująca zasady biologii wykorzystywane przy transplantacjach.
 • Wędrownicy – warsztaty pt. Zespól Edukacji Transplantacyjnej; przygotowanie do zorganizowania wydarzenia promujące oświadczenie woli w miejscu zamieszkania: osiedlu, szkole, miejscowości.

Zajęcia odbywać się będą w dniach

 • 8.08.2018,
 • 9.08.2018,
 • 10.08.2018,
 • 13.08.2018,
 • 14.08.2018,
 • 15.08.2018

Godziny rozpoczęcia zajęć

 • 9:30,
 • 10:30,
 • 11:30,
 • 13:30,
 • 14:30,
 • 15:30