Dlaczego mówimy o oddaniu narządów do transplantacji?

 

Dlatego że transplantacja ratuje życie…

Postęp medycyny spowodował, że wiele osób nieuleczalnie  chorych dostaje szansę na nowe życie będąc zgłoszonym do przeszczepu serca, wątroby… W ostatnim dziesięcioleciu w Polsce pomimo wzrostu liczby pobieranych narządów, osób oczekujących na przeszczep jest  znacznie więcej.

Dawca narządów może OCALIĆ życie 4 osobom z grona ponad 2000 osób oczekujących obecnie na przeszczep narządu w Polsce, a kolejnym 3 przedłużyć życie.

Dlaczego ważna jest edukacja na temat dawstwa narządów i tkanek?

Ze społecznego punktu widzenia, ważne by każdy z Polaków posiadał informacje, które pozwalają na wyrażenie świadomej deklaracji w sprawie oddania narządów i tkanek  do przeszczepienia po własnej śmierci.  Akceptacja pobierania narządów jest kluczem do sukcesu transplantacji.

wypowiedź archiwalna jednego z twórców polskiej transplantologii

 

Dlaczego ważne jest mówienie o świadomym dawstwie narządów?

 

W Polsce obowiązuje prawo, które określa, że każda osoba może być dawcą narządów. Może nim być, jeśli za życia nie wyraziła sprzeciwu na pobranie narządów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów (CRS) lub we własnoręcznie podpisanym oświadczeniu. Jest to tzw. prawo zgody domniemanej.

Według badań opinii publicznej Polacy prawie powszechnie uznają, że idea transplantacji narządów jest słuszna. Przeciwnicy przeszczepiania narządów stanowią około 10% ogółu społeczeństwa. Na wykresie obok porównanie wyników odpowiedzi na pytanie: ” czy zgadzasz się na oddanie narządów po śmierci do transplantacji” (wyniki badań z ostatniej dekady).

 

 

Jeśli zapoznasz się z informacjami na stronie przeszczepzycie.pl  będziesz miał wiedzę która pozwoli Ci na podjęcie właściwej decyzji, zgodnie ze swoimi poglądami.

Być może pewnego dnia uratujesz komuś życie.